Zwroty i reklamacje

– dotyczy wyłącznie konsumentów

 1. Udzielamy Państwu gwarancji zwrotu zamówionego, lecz nieużywanego towaru, w terminie 14 dni od dnia jego dostawy. W takim przypadku gwarantujemy pełny zwrot wartości zamówionego produktu w terminie 14 dni na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na nasz adres:Zakład Wikliniarsko Koszykarski,
  Kopki ul.Podborze 70,
  37-420 Rudnik nad Sanem.Uprzejmie prosimy o podanie przyczyny zwrotu towaru, co pozwoli nam w przyszłości lepiej dostosować się do Państwa potrzeb.
 2. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru na podany powyżej adres wraz z dowodem zakupu.
 3. W przypadku otrzymania uszkodzonego podczas transportu zamówienia prosimy o spisanie protokołu szkody z firmą kurierską oraz niezwłoczny kontakt w tej sprawie. W takim przypadku wymieniamy towar na nowy na nasz koszt .
 4. W przypadku sytuacji wątpliwych zawsze stosujemy zasadę interpretacji na korzyść klienta.
 5. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych mogą powstawać opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.
 6. W pozostałych przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Warunki gwarancji i rękojmi dla podmiotów nie będących konsumentami zwanymi dalej ,,Podmiotem”

 

 1. Firma Zakład Wikliniarsko Koszykarski zapewnia dobrą jakość produktów począwszy od daty zawarcia umowy (jeżeli w opisie aukcji nie podano inaczej okres gwarancji, rękojmi dla Podmiotów, wynosi 14 dni).
 2. Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancji (rękojmi dla Podmiotów) będą usuwane bezpłatnie w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. Na czas naprawy firma nie ma obowiązku udostępniać użytkownikowi produktu zastępczego.
 3. Wadliwy towar należy dostarczyć do siedziby serwisu firmy w stanie kompletnym wraz z opisem dostrzeżonych wad lub usterek, oraz opisem okoliczności ich powstania.
 4. W przypadku Podmiotów nie będącymi konsumentami koszty przesyłek reklamowanego przedmiotu ponosi kupujący.
 5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, Podmiot zobowiązany jest do wyrównania kosztów związanych z ekspertyzą i diagnostyką, a w szczególności koszty ewentualnego odesłania produktu – koszty diagnostyki i ekspertyzy nie dotyczą konsumentów.
 6. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w przypadku:
  – samowolnych prób dokonywania przeróbek i napraw
  – zdarzeniami losowymi np.: pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej,
  – wyładowania atmosferyczne,
  – uszkodzenia mechaniczne.
 7. Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie.
 8. W przypadku Podmiotów nie będących konsumentami, wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego ponosi kupujący. Zwroty od firm w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy po potrąceniu 10% tytułem kosztów manipulacyjnych.
X