Newsletter
Język: Polski ENGLISH

509 55 87 66

8:00 - 17:00

Ilość produktów: 0

Wartość: 0.00 PLN

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje  - dotyczy wyłącznie konsumentów  


1). Udzielamy Państwu gwarancji zwrotu zamówionego, lecz nie używanego towaru, w terminie 14 dni od dnia jego dostawy. W takim przypadku gwarantujemy pełen zwrot wartości zamówionego produktu  w terminie 14 dni na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany  adres. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu na nasz adres: Zakłąd Wikliniarsko Koszykarski , Kopkiul.Podborze 70 , 37-420 Rudnik nad Sanem. Uprzejmie prosimy o podanie przyczyny zwrotu towaru co pozwoli nam w przyszłości lepiej dostosować się do Państwa potrzeb.
2). Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru na podany powyżej adres wraz z dowodem zakupu
3). W przypadku otrzymania uszkodzonego podczas transportu zamówienia prosimy o spisanie protokołu szkody z firma kurierska oraz niezwłoczny kontakt w tej sprawie. W takim przypadku wymieniamy towar na nowy na nasz koszt .
4). W przypadku sytuacji wątpliwych zawsze stosujemy zasadę interpretacji na korzyść klienta.
5). Z powodu trudnych warunkó atmosferycznych  mogą powstawać opóźnienia w dostarczaniu przesyłek.
6). W pozostały przypadkach nie wymienionych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

WARUNKI GWARANCJI i RĘKOJMI DLA PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI zwanymi dalej podmiotem. Firma Zakład wikliniarsko koszykarski zapewnia dobrą jakość produktów począwszy od daty zawarcia umowy (jeżeli w opisie aukcji nie podano inaczej okres gwarancji (rękojmi dla podmiotów) wynosi 14 dni). Wady fabryczne ujawnione w okresie gwarancji (rękojmi dla podmiotów) będą usuwane bezpłatnie w terminie zgodnym z obowiązującym prawem. Na czas naprawy firma nie ma obowiązku udostępniać użytkownikowi produktu zastępczego. Wadliwy towar należy dostarczyć do siedziby serwisu firmy w stanie kompletnym wraz z opisem dostrzeżonych wad lub usterek, oraz opisem okoliczności ich powstania. W przypadku podmiotów nie będącymi konsumentami koszty przesyłek reklamowanego przedmiotu ponosi kupujący. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, podmiot zobowiązany jest do wyrównania kosztów związanych z ekspertyzą i diagnostyką a w szczególności, koszty ewentualnego odesłania produktu - koszty diagnostyki i ekspertyzy nie dotyczą konsumentów. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe w przypadku: - samowolnych prób dokonywania przeróbek i napraw, - zdarzeniami losowymi np.: pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania atmosferyczne, - uszkodzenia mechaniczne Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie W przypadku podmiotów nie będących konsumentami, wszelkie koszty postępowania reklamacyjnego ponosi kupujący. Zwroty od firm w uzasadnionych przypadkach przyjmujemy po potrąceniu 10% tytułem kosztów manipulacyjnych.

pozostałe informacje


Klauzula prorogacyjna dla podmiotów nie będących konsumentami: Dla wszystkich sporów z podmiotami nie będącymi konsumentami w związku z umowami zawartymi za pośrednictwem portalu Allegro, naszych sklepów internetowych wiklinowy.pl oraz plecionkarz.pl oraz zamówień złożonych drogą telefoniczną i email zastrzegamy sobie prawo prowadzenia spraw przed sądem właściwym dla firmy Zakład Wikliniarsko Koszykarski Krzysztof Szot w Nisku